FOR BORETSLAG, PRIVATE & UTBYGGERE

Vi kvalitsikrer anbud til byggeprosjekt og gir
trygghet i anbudsprosessen

Å velge feil håndverkerfirma eller totalleverandør kan ha store økonomiske følger

Som du vet, pris i seg selv kan ikke vær eneste parameter for å velge leverandør. Har ikke leverandøren kompetansen, papirene, sertifikatene, godkjenningene eller økonomien i orden kan det fort få uante konsekvenser. 

Vi har  sjekkliste hvor vi med  50 parametere for å vurdere seriøsitet og kvalitet på leverandøren.  Med denne metoden, og med vår solide kompetanse  fjerner vi tilnærmet all risiko for deg som skal bygge.