Bedrftsmegler1

Bedriftsmegler1 driver konsulentvirksomhet og bedriftsmegling. Jeg har laget websiden og drifter denne.