PORTEFØLJE

Bedriftsakademiet

Jeg har laget og drifter nettsiden til Bedriftsakademiet. Sidene har egne sider for kursdeltagere.